ထီးလိုမင္းလိုဘုရား

Posted Posted in ံHistory

ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခရီးသြားၾကပါတယ္..ပုဂံကုိသြားၿဖစ္ရင္ ဘုရားသမိုင္းေၾကာင္းေလး သိေစခ်င္တဲ့ စိတ္ကူးနဲ႕ အခုလိုၿပန္လည္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက မန္းတေလးမွာေနေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို တစ္ေခါက္ေလာက္ေတာ့ ပံုမွန္ေရာက္ၿဖစ္တယ္။ငယ္တုန္းကေတာ့ သမိုင္းကို အဲေလာက္ စိတ္မ၀င္စားဘူး အသက္ၾကီးလာေတာ့မွ သမိုင္းကို ပိုပီးစိတ္၀င္စားလာတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္က […]