အလုပ္ခြင္တြင္ စိတ္အေျခအေနႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတို႔ကို တိုးျမႇင့္ႏိုင္မည့္ လြယ္ကူေသာ အေျပာင္းအလဲ (၇) မ်ိဳး

Posted Posted in Motivation

  ႐ံုးဆိုသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဆက္ဆံေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ဆိုး၀ါးေသာ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေနပါက (သို႔) အထူးပင္ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ကာလ တစ္ခုအတြင္းက်ေရာက္ေနပါက အလုပ္ဌာနတစ္ခုသည္ ရန္လိုေသာ၊ စိတ္ေသာကမ်ားေသာ၊ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ […]

Favorite MTV Music for this month!

Posted Posted in Music

ဒီတပတ္ကြ်န္ေတာ္ fun မ်ားအတြက္ Armin Van Buuren ရဲ့ Another You ဆိုတဲ့ Trance သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္! Armin သည္ အသက္ ၃၈ ႏွစ္သာ ရွိေသးသည့္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါတယ္။ […]

Using Hashtag

Posted Posted in Social Network

Hashtag ေလးေတြ ဘယ္လိုသံုးမလဲ….. ဒီ ေန ့ Linkedin Pulse က ကြ်န္ေတာ္ ဖတ္ ထား ရတာ ေလး တစ္ခု ျပန္ ျပီး ျမန္မာလုိ ျပန္ ေရး […]

နာယကဂုဏ္ (၆) ပါး

Posted Posted in Motivation

နာယကဂုဏ္ (၆) ပါး နာယကဂုဏ္ ေျခာက္ပါးဆုိသည္ကေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ဤသည္လည္း အေရးႀကီး သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပုံသာဓကအနည္းငယ္ထုတ္ႏုတ္ၿပီး တင္ျပလုိပါသည္။ ”ထၾကြႏုိးၾကား၊ သနားသည္းခံ၊ ေဝဖန္ေထာက္႐ႈ၊ ဤေျခာက္ခု၊ ႀကီးသူက်င့္ရာ တရားတည္း” ဆုိသည့္ လကၤာေလးသည္လည္း […]